Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE, PRIVAATSUPOLIITIKA

Veebipoe woogs.ee isikuandmete vastutav töötleja on WOOGS OÜ, (registrikood 14870087) asukohaga Maarja, Vaivina küla, Toila vald, 40105, Ida-Virumaa, tel +372 552 6673, e-post info@woogs.ee.
Veebipoe woogs.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ -le.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

−nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
−kauba kohaletoimetamise aadress;
−pangakonto number;
−kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
−klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid(ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendi probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava
kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmed edastatakse raamatupidamiteenust pakkuvale ettevõttele raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide
territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku
hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste
lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti
info@woogs.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab

isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada
otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise,
sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades info@woogs.ee

 

Statistilistel eesmärkidel info kogumine

Statistilistel eesmärkidel kogub woogs.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud
konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida woogs.ee saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid
kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

 

Lingid teistele kodulehtedele

woogs.ee koduleht sisaldab linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid woogs.ee ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@woogs.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse
Inspektsioon (info@aki.ee)

woogs.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

woogs.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.
Kui Teil on märkuseid ja ettepanekuid woogs.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@woogs.ee.

 

 

Woogs OÜ
+372 552 6673

info@woogs.ee